Украинская Федерация Айкибудо

Правила соревнований BOGU - SHIAI

 

П Р А В И Л А 
проведення змагань з BOGU - SHIAI
 (семи-контакт)
 
В С Т У П
 
1. Дані правила призначені для користування при проведенні змагань з BOGU-SHIAI, що проводяться на території Україні.
2. В основу цих правил покладені Правила суддівства змагань з бойових мистецтв різноманітних версій, які перевірені міжнародними змаганнями та практикою всесвітніх організацій.
3. Суддівська колегія з BOGU-SHIAI може впроваджувати інші норми, щодо окремих питань організації та проведення змагань, а також, у встановленому порядку вносити зміни та доповнення в діючу редакцію правил.
 
І. Загальні положення
 
Змагання з BOGU-SHIAI розділяються на вільний, особистий та командний двобій.
 
1. Визначення
 
1.2. Вільний бій – це умовний спортивний бій 2-х суперників, що використовують техніко-тактичний арсенал BOGU-SHIAI, на основі бойових мистецтв, що регламентований офіційними правилами змагань.
 
1.2. Види змагань
 
Змагання підрозділяються на:
 
1.2.1. Чемпіонати та першості спортивних секцій, колективів, шкіл, районів, міст, областей, зон, країни, на яких підводяться підсумки навчально-тренувальної роботи і виявляються найсильніші спортсмени.
1.2.2. Турніри та меморіали спортивних чи громадських організацій.
1.2.3. Матчеві зустрічі між групами спортсменів, кваліфікаційні змагання що визначають відповідність кваліфікації учасника нормативними вимогами (розряд, кю, Дан)
 
1.3. Способи проведення змагань
 
1.3.1. У залежності від часу, відведеного на змагання, кількості учасників (команд) і мети змагання, використовуються наступні способи проведення змагань.
1.3.2. За способом з вибуванням після першої поразки.
1.3.3. вибування після двох поразок.
1.3.4. за круговим способом.
 
1.4. Устаткування місць змагань
 
1.4. Місце змагань (shiai-jo) являє собою рівний і гладкий майданчик, розмічений відповідним чином, на який укладають мати, виготовлені зі спеціального матеріалу ясно-синього кольору.
1.4.2. За формою майданчик являє собою квадрат, обмежений розмірами викладених матів 7х7 метрів по зовнішніх крайках. Внутрішня частина площадки складає квадрат розміром 5х5 метрів синього кольору, навкруги якого розміщується зона безпеки шириною в один метр викладена матами червоного кольору.
1.4.3. На відстані 1,5 м. від центру майданчика наносяться дві рівнобіжні лінії білого кольору довжиною 1 м. та шириною 5 см., що є вихідними рубежами для спортсменів.
1.4.4. Вихідне місце для рефері позначається на майданчику лінією білого кольору довжиною 0,5м. і шириною 5 см. на відстані 2 м. від центру майданчика. Лінія, що позначає вихідне місце для рефері, перпендикулярна лініям, що позначають вихідні місця суперників.
1.4.5. Мати, менш товсті ніж татамі у дзю-до, виготовляються з пружного пластичного матеріалу. Зовнішня поверхня мата повинна мати низький коефіцієнт тертя, а внутрішня поверхня – високим коефіцієнтом тертя.
1.4.6. Температура повітря під час проведення змагань повинна бути не нижче + 160, але не вище +250, відносна вологість повітря 50-70%, вентиляція повинна забезпечувати триразовий обмін повітря на годину.
1.4.7. Освітленість майданчика повинна бути рівномірною і складати не менш 600 люкс. Майданчик висвітлюється зверху світильниками відбитого чи розсіяного світла.
1.4.8. Глядачі повинні знаходитися не ближче 5м. від межі майданчика.
1.4.9. Рекламні щити розміщуються по периметру майданчика, але не ближче 3м. від її межі. Розміщення реклами здійснюється за рішенням президії організації, що проводить змагання чи виконкому організації, якій діє від імені президії, після досягнення відповідних угод з рекламодавцем.
1.4.10. Допоміжне устаткування
а) у місці проведення змагань повинні бути встановлені столи головної суддівської колегії, керівників площадок, секретаріату, лікаря;
б) електронні чи щитові інформаційні табло з комплектами табличок встановленого зразка, по одному на кожний майданчик для реєстрації і демонстрації рахунка двобою;
в) необхідна кількість стільців для суддів і осіб, які обслуговують змагання;
г) ваги для зважування учасників повинні бути справні і точно вивірені.
1.4.11. Організація, відповідальна за проведення змагань, повинна надати в розпорядження суддівської колегії наступний інвентар і документацію:
а) звукові сигнали (гонги), секундоміри, мікрофони з підсилюванням в кількості по одній одиниці на кожний майданчик;
б) офіційну суддівську документацію, передбачену дійсними правилами у необхідній кількості на кожний суддівський стіл.
в) комп'ютер та оргтехніку в необхідній кількості.
 
1.5. Програма змагань з BOGU - SHIAI
 
1.5. Програма змагань з BOGUSHIAIвключає змагання, які проводяться між віковими групами з 10-ти річного віку. За правилами змагань кількість балів за регламентований час поєдинку не обмежена.
 
1.6. Офіційні представники (тренери)
 
1.6.1. Кожна організація, що бере участь у змаганнях, повинна мати свого офіційного представника, що є керівником спортивної делегації даної організації і посередником між членами делегації і суддівською колегією змагань. Якщо делегація не має спеціального представника, його обов’язки може виконувати один із тренерів – членів даної делегації.
1.6.2. Представник (тренер) відповідає за дисципліну членів своєї делегації в місцях проведення змагань, їхнього розміщення і харчування, а також забезпечує своєчасну явку учасників на змагання.
1.6.3. Представник (тренер) зобов’язаний:
1.6.3.1. добре знати і дотримуватися Правил, Положення про змагання і їхньої програми;
1.6.3.2. дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки, поводитися коректно стосовно всіх учасників, представників, тренерів, суддів, глядачів та осіб, які проводять змагання;
1.6.3.4. під час змагань бути одягненим у спортивний костюм і спортивне взуття і мати офіційну акредитаційну картку представника.
1.6.4. Представник (тренер) має право:
1.6.4.1. брати участь у жеребкуванні;
1.6.4.2. бути присутнім на нарадах суддівського апарата, якщо вони проводяться разом із представниками;
1.6.4.3. під час виступу учасника – члена його делегації знаходитися в спеціально відведеному місці;
1.6.4.4. одержувати в секретаріаті документацію з результатами змагань;
1.6.4.5. подавати протест:
а) головному судді з приводу рішення суддівської бригади з питання тлумачення Правил змагань чи її помилки в суддівстві, а також скарги на роботу служб, що забезпечують проведення змагань, харчування і проживання учасників;
б) у президію організації, що проводить змагання, на рішення головного судді з питання проведення змагань, не передбаченого діючими Правилами.
1.6.5. Представнику (тренеру) заборонено:
1.6.5.1. вступати в сперечання із суддями, ображати своїм поводженням учасників, офіційних осіб чи глядачів;
1.6.5.2. втручатися в роботу суддівського апарата;
1.6.5.3. давати поради учаснику під час його виступу, а також робити (будь-яким способом) вплив на прийняття суддями рішення за результатами бою чи виступу; у випадку порушення представником (тренером) даного пункту Правил йому робиться попередження, а учасник піддається штрафу; при повторних порушеннях учасник може бути відсторонений від змагань;
1.6.6. За невиконання своїх обов’язків, представник (тренер) може бути відсторонений від керівництва делегацією. Про це повідомляється у відповідну організацію, а представник (тренер) може бути підданий грошовому штрафу.
 
2. Учасники змагань
2.1. Вік учасників змагань
 
2.1.1. Змагання з BOGUSHIAIпроводять за наступними віковими групами.
2.1.2. Молодша юнацька – хлопчики та дівчата                    14-15 р.
2.1.3. Старша дитяча – хлопчики та дівчата                           12-13 р.
2.1.4. Молодша юнацька (юніори) – хлопчики та дівчата    14-15 р.
2.1.5. Старша юнацька (кадети) – хлопчики та дівчата        16-17 р.
2.1.6. Дорослі – чоловіки та жінки                                              з 18 р.
2.1.7. Ветерани – нижня межа віку визначається Положенням змагань.
2.1.8. Кожний учасник змагань може приймати участь тільки у своїй віковій категорії.
2.1.9. Вік учасників визначається згідно свідоцтва про народження або паспорту на час проведення змагань.
2.1.10. Змагання з BOGUSHIAIпроводяться в абсолютному заліку без поділу на вагові категорії до 14 р.
2.1.11. Змагання в старших вікових групах проводяться за ваговими категоріями:
а) юнаки, чоловіки: -60 кг, -65 кг, -70 кг, -75 кг, +75 кг.
б) дівчата, жінки: -55 кг, -60 кг, -65 кг, - 70 кг, +70 кг.
 
2.2. Допуск учасників до змагань
 
2.2.1. Умови допуску учасників до змагань, їх кваліфікація і вік, а також перелік документів, обговорюють у Положенні про змагання.
2.2.2. Допуск учасників до змагань здійснює мандатна комісія, призначена головою суддівської колегії змагань. У мандатну комісію входять:
а) головний суддя чи його заступник.
б) офіційний представник організації, що проводить змагання.
в) головний секретар.
г) головний лікар та члени комісії, що перевіряють відповідність заявок та документів вимогам Положення про змагання.
2.2.3. До участі в змаганнях допускаються спортсмени, заявлені офіційним представником (або уповноваженим тренером), що мають паспорт або свідоцтво про народження з фотографією, Будо-паспорт, заявку про медичний огляд не раніше за 5 днів до початку змагань.
 
2.3. Обов’язки і права учасників
 
2.3.1 Знати і дотримуватися дійсних Правил, Положення змагань і їх програми.
2.3.2. Виконувати усі вимоги офіційних осіб, суддів і свого представника (тренера).
2.3.3. Дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки, поводитися коректно стосовно всіх учасників, судій, глядачів і осіб, що проводять і обслуговують змагання.
2.3.4. Мати охайний зовнішній вигляд, виступати в чистій і добре підігнаній формі (гі), мати індивідуальні засоби захисту.
2.3.5. Учасник змагань має право:
а) звертатися в суддівську колегію через свого представника чи тренера;
б) виступати з емблемою організації чи школи, яку він представляє;
в) відпочивати не менше 5 хвилин між виступами;
г) використовувати додаткове захисне спорядження, якщо воно не заперечується Положенням змагань, в якому він бере участь.
2.3.6. Учаснику змагань заборонено:
а) вступати в суперечку зі суддями та суперниками;
б) продовжувати проведення атакуючих дій до суперника після команди „стоп” (stop);
в) впливати (будь-яким способом) на дії суддів під час бою або після поєдинку;
г) ображати своєю поведінкою суперників, офіційних осіб, глядачів.
 
2.4. Індивідуальні засоби захисту, зовнішній вигляд учасника
 
2.4.1. Індивідуальні засоби захисту:
З метою профілактики травматизму обов’язковим є використання на змаганнях:
а) шолом з м’якого матеріалу червоного або синього кольору зі спеціальним склом, що закриває обличчя спортсмена;
б) пахова раковина спеціальної форми повинна бути виготовлена з міцної пластмаси та кріпитися тасьмою до бандажа.
в) накладки червоного або синього кольору (товщиною не менше 2 см. Захисного матеріалу), які використовуються у всіх провідних версіях змагань з карате.
2.4.2. Нагрудний протектор червоного або синього кольору, що відповідає стандартам, встановленим суддівським комітетом.
2.4.3. Зовнішній вигляд учасника:
а) учасник виступає босоніж у костюмі спеціального покрою (каратегі), виготовленого з щільної бавовняної тканини білого або чорного кольору;
б) безпосередньо на змаганнях спортсмен зобов’язаний вдягнути пояс червоного або синього кольору відповідно протоколу поєдинку;
в) учаснику забороняється виступати в неохайному костюмі (рваному, брудному, м’ятому), а також у взутті;
г) усі додаткові вимоги до форми, які регламентовані федераціями дзю-до, карате різних версій ушу та інших у вільних боях окрім вищеназваних не розглядаються як обов’язкові або заборонені.
 
3. Суддівська колегія змагань.
 
3.1. Склад суддівської колегії змагань
 
3.1.1. До складу суддівської колегії національних змагань входять: головний суддя змагань, головний секретар змагань, офіційний представник організації, що проводить змагання, інспектор змагань, представник організаційного комітету змагань, головний лікар змагань, заступник головного секретаря змагань, старші судді на площадках, судді-хронометристи, суддя-інформатор, судді при табло, комендант змагань, помічники головного судді і головного секретаря (посильні).
3.1.2. Чисельний склад суддівської колегії змагань встановлюється в залежності від масштабу змагань, кількості майданчиків і учасників.
3.1.3. Суддівську колегію змагань формує головна суддівська колегія і затверджує головний суддя змагань з представлення суддівського комітету організації, що проводить змагання.
 
4. Суддівство змагань
 
4.1. Судді і рефері.
Головний суддя, рефері, суддя-дзеркало, арбітр обираються наступним чином:
а) головний суддя призначається виконавчим комітетом федерації АЙКІ-БУДО України;
б) рефері, суддя-дзеркало, арбітри призначаються головним суддею перед або під час кожного змагання. Під час поєдинку на одній площадці суддівська бригада складається з рефері, судді-дзеркала та одного арбітра (основний склад), секретаря, судді-хронометриста та судді-інформатора (допоміжний склад).
4.2. Обов'язки рефері і суддів.
а) рефері та судді повинні бути об'єктивними, неупередженими, справедливими;
б) рефері та судді повинні вести себе з гідністю та проявляти повагу до спортсменів та офіційних осіб;
в) рухи під час змагань повинні бути чіткими, енергійними, впевненими, швидкими та зрозумілими;
г) рефері та судді повинні сконцентрувати свою увагу на поєдинку, відстежувати кожного учасника і точно оцінювати їх дії;
Під час проведення змагань судді та рефері не повинні спілкуватися не з ким крім головного судді, других суддів та учасників.
4.3. Права та обов'язки головного судді.
а) приймає остаточне рішення;
б) відповідає за проведення змагань згідно правил, у разі незвичайних випадків буде базувати своє рішення на них;
в) призначає рефері, суддю-дзеркало, арбітра до початку поєдинку. В разі необхідності може замінити любого з них протягом поєдинку. Має право зупинити поєдинок та змінити суддів з мінімальною зупинкою часу.
г) рефері повинен консультуватися з головним суддею кожного разу, коли з'являються труднощі у рішенні.
4.4. Права та обов'язки рефері.
а) проводити поєдинки, включаючи початок і зупинку;
б) оголошувати рішення суддівської бригади;
в) пояснювати підстави для прийняття рішень, оголошувати порушення;
г) видавати попередження до, протягом і після поєдинку, приймати інші дисциплінарні дії і відсторонити та дискваліфікувати учасника;
д) радитись з суддівською бригадою, визначати перемогу за голосуванням;
є) продовжувати час поєдинку.
4.5. Права та обов'язки судді-дзеркала.
а) має право допомагати рефері, показувати свою оцінку відносно різних ситуацій;
б) має право голосу при вирішенні остаточного результату поєдинку;
в) повинен уважно слідкувати за дією учасників в межах свого полю зору;
г) повинен першим подати сигнал про оцінювані технічні дії або порушення правил, застосування заборонених дій або техніки бою, наявність травми одного з учасників або вихід за площадку;
д) у всіх випадках необхідно спеціальним сигналом суддя-дзеркало звертає увагу рефері;
є) знаходиться в підпорядкуванні рефері на площадці, але дії учасників він оцінює незалежно та має право особистої думки на будь-яку дію спортсменів, незалежно від думки інших суддів;
ж) у складних випадках після сумісної наради, кожний суддя повинен показати своє рішення згідно встановленого порядку. У випадках розходження думок, суддя-дзеркало може оскаржити рішення рефері. Остаточне рішення приймається більшістю голосів.
4.6. Права та обов'язки арбітрів.
а) знаходиться поряд з суддівським столиком та має право голосу у прийнятті остаточного рішення під час та після поєдинку. Його основне завдання слідкувати за діями рефері та судді-дзеркала у прийнятті рішення по призначенню оцінок, порушень та любих інших дій на площадці регламентованих правилами змагань;
б) у складних випадках рефері звертається за підтримкою до арбітра, якщо судді на площадці не дійшли до остаточного рішення. Результат визначається більшістю голосів.
 
 
 
5. Правила суддівства змагань BOGU-SHIAI
 
5.1. Критерії перемоги в бою
 
5.1.Результатом бою може бути перемога одного бійця або нічия. Учасник може виграти бій в результаті:
а) дострокової перемоги (неможливості продовжувати бій одного з спортсменів в результаті нанесення удару або проведення кидка);
б) виконання кидка та добивання суперника на підлозі протягом 3-х секунд (в тулуб з контактом, в голову з контролем);
в) виконання кидка та проведення больового прийому на дозволений суглоб руки або ноги протягом 10 секунд;
г) за дискваліфікацію суперника;
д) за неявку суперника;
є) по балам або за рішенням суддів.
 
5.2. Критерії правильного технічного виконання атакуючої дії
 
5.2.1. Удар рукою або ногою в дозволену зону, захищену жилетом або шоломом, який наноситься з високою швидкістю з контролем сили (Семи-Контакт) з обов'язковим реверсивним рухом руки або ноги в попередню позицію;
5.2.2. Критеріями точності атакуючої дії є:
а) відсутність реакції захисту у суперника;
б) проведення прямих ударів у будь-яку точку тіла суперника, захищеного спорядженням під прямим кутом до площини поверхні, яку атакують;
в). проведення бокових ударів, в яких беруть участь одна третина ударної поверхні руки або ноги
г) точний вибір моменту проведення атаки.
5.2.3. Критерії проведення технічних прийомів (кидків в захопленні):
а) правилами BOGUSHIAIдозволяється проведення будь-яких кидків в захопленні, які виводять суперника з рівноваги з наступним падінням на бік або спину;
б) технічна дія – проведення кидка з наступним добиванням суперника зі стійки протягом 3-х секунд є чистою перемогою, після якої бій зупиняється;
в) будь-який кидок, який був проведений атакуючим зі стійки або з падінням обох спортсменів, зараховується атакуючому, якщо добивання суперника проводиться в стійці.
г) технічна дія – проведення кидка з наступним виконанням больового прийому протягом 10 секунд на ліктьовий, колінний, гомілковостопний суглоб.
Примітка: удар рукою, ногою на зустріч атакуючого супротивника, в разі якого атакуючий не може продовжувати бій протягом 10 секунд, оцінюється згідно пункту 5.1.а)
 
5.3. Критерії оцінювання технічних прийомів.
 
5.3.1. За проведення ефективної атакуючої дії рукою або ногою в тулуб присуджується оцінка 1 бал (one point).
5.3.2. За проведення кількох ударів в тулуб – 2 і більше, надається тільки 1 бал (one point).
5.3.3. За проведення ефективної атакуючої дії рукою або ногою в голову, оцінка 2 бали (two point).
5.3.4. При неотриманні хоча б однієї вимоги, пропонованої до ефективної атаки, атакуюча дія вважається неефективною, її проведення не оцінюється (no point).
5.3.5. При проведенні ефективної атаки обома суперниками одночасно, пріоритетним є атака в голову. Суперник, що виконав пріоритетний удар отримує 2 бал (two point). Якщо суперники нанесли друг другу однакові удари, їх атакуючи дії не оцінюються (no point).
 
5.4. Дозволені дії
 
5.4.1. Удари руками та ногами в залікові зони захищені BOGU (захисним устаткуванням – шолом, жилет);
5.4.2. Кидки суперника з добиванням його зі стійки за означений час;
5.4.3. Кидки суперника з послідовним переходом до бойових прийомів на ліктьовий, колінний суглоби або на спину.
Примітка:
а) удари руками дозволені всі, які застосовуються в бойових мистецтвах усіх напрямків окрім означених пунктом 5.4.6;
б) правилами BOGU-SHIAI дозволено виконання ударів в захваті, якщо атакуючий виконує дію не порушуючи пункту 5.2.1.
 
5.5. Заборонені дії (дії небезпечні для здоров'я)
 
5.5.1. Нестримні атаки;
5.5.2. Перевищення допустимого контакту в залікові зони;    
5.5.3. Атаки у верхні і нижні кінцівки, суглоби, підйом стопи;
5.5.4 Наносити навмисні удари в зону паху, передньої частини горла;
5.5.5 Нанесення ударів після команди „stop” або ударів по супернику, який вийшов за межі майданчика;
5.5.6. Наносити удари з проносом ударної частини, а також ліктем або коліном;
5.5.7. Кидки, які мають на меті падіння суперника на голову або шию.
 
5.6. Попередження і штрафи.
 
Учасник може бути покараний за:
а) заборонені технічні дії;
б) дії, небезпечні для свого здоров'я і зневагу своєю безпекою;
в) дії, що перешкоджають активному веденню бою;
г) дії, що наносять шкоду престижу BOGUSHIAI.
5.6.1. Нарахування штрафів позначається словом рефері full penalty”.
За перше порушення суперник попереджається Foul one!.
За друге - Foultwo!”.
За третє – Foulthree!”.
За четверте – Foulout!”.
         Четверте попередження є останнім, після об'яви рефері четвертого Foul!” звучить команда Red” (Blue) „out, що означає дискваліфікацію суперника, якому звучить оголошення. Перемога автоматично об'являється супернику.
5.6.2. Правилами BOGUSHIAIобумовлюється друге порушення – виходи суперника за межі майданчику для проведення бою. Суперникам нараховуються штрафи за кожний вихід за межі площадки. За кожний вихід рефері оголошує : Outside;
2-й – Outsidetwo
3-й – Outsidethreeattention
4-й – Outsidefour out.
Четверте порушення є останнім.
5.6.3. Порушення, що фіксуються в протоколі бою складаються. Один із учасників може бути дискваліфікований і його супернику оголошується перемога в разі того, що він достроково набрав 4 порушення незалежно від видів штрафів.
 
5.7. Дискваліфікація учасника.
 
5.7.1. Учасник, який грубо порушив Правила змагань чи зробив негідний вчинок, який наносить шкоду престижу BOGUSHIAI, повинний бути дискваліфікований.
5.7.2. У залежності від серйозності порушення чи провини учасник може бути дискваліфікований чи відсторонений від участі:
а) у визначеному виді змагань;
б) у даних змаганнях на весь період їхнього проведення;
в) у всіх змаганнях на визначений термін.
 
 
 
5.8. Травми і нещасні випадки.
 
5.8.1. Якщо учасник у ході бою одержує травму, рефері повинен зупинити бій і, у разі необхідності, відвести травмованого учасника до лікаря чи викликати лікаря на майданчик для надання екстреної допомоги потерпілому учасникові.
5.8.2. Тільки лікар має право:
а) ставити діагноз і робити допомогу потерпілому;
б) рекомендувати відсторонити спортсмена чи давати дозвіл на продовження бою й участь у подальших змаганнях;
в) давати висновок про симуляцію;
г) давати рекомендації з захисту травмованих ділянок тіла від повторних ушкоджень.
Лікар може давати рекомендації тільки в межах медичних аспектів.
Усі дані про випадки травматизму і відсторонення спортсменів від участі в змаганнях лікар заносить у спеціальний журнал
5.8.3. Якщо за висновком лікаря травмований спортсмен не може продовжувати бій, то він за рішенням рефері може бути відсторонений від подальшої участі в змаганнях.
5.8.4. Якщо учасник, що одержав травму чи ряд травм, виграє бій у результаті покарання суперника, то він допускається до участі в наступних боях тільки з дозволу лікаря. Про це робиться позначка у всіх протоколах змагань і доводиться до відома членів суддівських бригад.
5.8.5. Якщо учасник знову одержує травму і удруге виграє бій у результаті покарання суперника, він автоматично відстороняється від подальшої участі і змаганнях.
 
5.9. Тривалість бою.
 
5.9.1. Тривалість бою в змаганнях чоловіків складає:
5.9.1.1. у змаганнях дорослих 3 хв. чистого часу;
5.9.1.2. у змаганнях юніорів і юнаків 2 хв. чистого часу.
5.9.2. Тривалість бою в змаганнях жінок складає 2 хв. чистого часу.
5.9.3. За рішенням президії організації, яка проводить змагання, тривалість бою може бути збільшена або зменшена. Про це робиться відповідний запис у Положенні про дані змагання.
Після закінчення основного часу бою, якщо рахунок поєдинку нічийний, призначається додатковий поєдинок в 1 хв. Переможець поєдинку – спортсмен, який першим нанесе ефективну атакуючу дію, яка буде оцінена. В додатковий час оцінки та штрафи попереднього бою не переносяться. У разі нічийного результату в додатковий час суддівська колегія виносить рішення згідно голосування. Переможець визначається по активності на майданчику, нанесенню більшої кількості ударів або спроб проведення кидків.
 
6. Команди рефері на майданчику під час проведення бою.
 
Команди подаються англійською мовою.
Увага – «attention»
Червоний та чорнийзайнятивихідні позиції – «Red Black to the position of»
Починайте – «Begin» або «Fight»
Стоп – «Stop»
Red, black – один бал «onepoint».
Red, black – два бали «twopoint».
Red, black - перший – «first»
Red, black – перемога «Victory».
Red, black – перше попередження «firstfoul».
Red, black – друге попередження «secondfoul».
Red, black – вихід за площадку «outside».
Red, black – атака неефективна «attackisinefficient» або «no point»
Red, black – будьте уважні «beattentive».
Red, black – останнє попередження «last foul».
Red, black – дискваліфікація «fullpenalty».
Red, black  – не може продовжувати «cannotcontinue»
Час – «time».
Нічия – «draw».
Залишилось 30 секунд – «thirtyseconds»
Неявка або відмова від участі у змаганнях – «lose»
Рішення суддів - «decision»
Переможець – «winner»